Tại Glee, mỗi cá nhân đều có thể tạo thay đổi và ảnh hưởng tới hàng ngàn khách hàng đang sử dụng các sản phẩm. Chúng tôi đề cao công sức của tập thể để cùng nhau chinh phục các thử thách. Nếu bạn là một con người hòa đồng, có năng lực và làm việc hết mình, hãy tham gia cùng xây dựng Glee trở thành một niềm tự hào mới của bạn.

Các vị trí đang tuyển tháng 09-2018

Hướng dẫn gửi hồ sơ: Vui lòng gửi hồ sơ của bạn tới địa chỉ email info@glee.vn để được xét duyệt.

Hướng dẫn gửi hồ sơ: Vui lòng gửi hồ sơ của bạn tới địa chỉ email info@glee.vn để được xét duyệt.